Caravanplasser
Caravan

Vi har 100 caravanplasser tilgjengelig, med mulighet for oppkobling til strøm. Caravanplassene er merket med nummerskilt og gjester forpliktes til å stille opp vogner/bobiler i henhold til oppmerking og tildelt nummer.

Les mer